Lưu trữ Thể loại: Góc học tập

Góc học tập

Đổi mới đề thi Cambridge 2018

Những điểm mới trong bài thi Cambridge YLE từ năm 2018. không ngừng đổi mới các kỳ thi, đảm bảo tiếp cận, bám sát và phù hợp với những nghiên cứu gần nhất trong việc dạy và học tiếng Anh, từ năm 2018, cấu trúc đề bài thi Cambridge YLE (Starters – Movers – Flyers) […]

Bài viết thông tin mới

LỚP LUYỆN THI CAMBRIDGE STARTERS – MOVERS – FLYERS 2022 Mỗi năm có hơn 5 triệu người trên thế giới tham gia kỳ thi chứng chỉ Quốc Tế Cambridge. Hệ thống kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh Cambrigde được xem là thước đo phổ biến và tin cậy để đánh giá trình độ […]