685 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Mở cửa từ Thứ Hai đến Chủ nhật, 8 giờ sáng – 7:30 tối

Gửi email cho chúng tôi