• HỌC PHÍ ĐÓNG TỪNG THÁNG
  • PHÒNG HỌC trang bị hiện đại – TIẾP XÚC giáo viên bản ngữ hàng tuần
  • HỌC PHỤ ĐẠO miễn phí dành cho học viên còn yếu
  • GIẢM % HỌC PHÍ VÀ TẶNG BALO, ÁO THUN, HỌC BỔNG khi học viên đóng theo khóa
  • GIẢM % HỌC PHÍ khi học viên đạt kết quả tốt trong học tập, sinh hoạt, thi chứng chỉ quốc tế
  • BẢO LƯU HỌC PHÍ khi học viên không thể sắp xếp thời gian học
  • MIỄN PHÍ thi kiểm tra xếp lớp – THAM GIA các sự kiện của trường