Lưu trữ Thể loại: Sự kiện trong năm

Hình ảnh sự kiện trong năm

Hội thi tiếng Anh “Ring the Golden Bell” with DTS’ Little Angles! 2020

Chúc mừng các em đạt giải nhất Hội thi tiếng Anh “Ring the Golden Bell” with DTS’ Little Angles! với các chủ đề về Lịch sử, Toán, Xã hội, Văn học…

LỄ PHÁT BẰNG CAMBRIDGE 08/2020

CHÚC MỪNG CÁC EM ĐẠT ĐIỂM CAO KỲ THI CAMBRIDGE T8/2020