Lưu trữ Thể loại: Sự kiện trong năm

Hình ảnh sự kiện trong năm

LỄ PHÁT BẰNG CAMBRIDGE 29/3/2021

CHÚC MỪNG CÁC EM ĐẠT ĐIỂM CAO (TRÊN 12 KHIÊNG) KỲ THI CAMBRIDGE T12/2020    

Hội thi tiếng Anh “Ring the Golden Bell” with DTS’ Little Angles! 2020

Chúc mừng các em đạt giải nhất Hội thi tiếng Anh “Ring the Golden Bell” with DTS’ Little Angles! với các chủ đề về Lịch sử, Toán, Xã hội, Văn học…